Zakládání staveb

Napsal dne 25. 10. 2009

Je činnost zabývající se návrhem a posouzením základové konstrukce objektu.
Na tvar jednotlivé základové konstrukce stavby a její uspořádání má vliv volba konstrukčního systému zakládané stavby a kvalita základové zeminy.

Hloubka založení plošného základu

Hloubka založení základu se stanovuje pro konkrétní zeminu různě. Vždy však slouží jako hranice taková hloubka, o které bezpečně víme, že v ní zemina již nepromrzne (tzv. Nezámrzná hloubka). U základů na úrovni upraveného terénu je nezámrzná hloubka stanovena podle druhu zeminy takto:

  • u smrštivých jílů na 1400 mm
  • u jílovitohlinitých půd na 1000 mm
  • u hlinitopísčitých a písčitohlinitých základových půd na 800 mm

Pokud jsou základy až pod úrovní podzemního podlaží, bude postačovat hloubka založení okolo 600 mm, pokud statický výpočet stanový hloubku větší, musíme se mu podřídit a velikost hloubky přizpůsobit.

Plošné základy stavby

Zatížení do podloží se přenáší přes větší základovou plochu.

a.) Základové pásy

Na základové pásy se většinou zakládají průběžné zdi masivních staveb. Kromě železobetonových pásů se pásy zpravidla zhotovují přímo do vykopané rýhy bez bednění. Protože pásy nejsou izolovány proti zemní vlhkosti, volba materiálu je podmíněna míře odolnosti vůči účinkům vlhkosti. Zpravidla se ale jedná o lomový ložní kámen, prostý beton, prokládaný beton).

b.) Železobetonové pásy

Železobetonové pásy jsou použitelné tehdy, je-li šířka základové spáry větší než 3 až 4násobek tloušťky zdiva nad základovou plochou.

Základové patky
Základové patky se většinou navrhují pro založení skeletových konstrukcí. Materiálem pro stavbu patky je beton nebo železobeton. Patka má většinou čtvercový nebo obdélníkový půdorys.

Základové rošty
Základové rošty se většinou navrhují pro skeletové konstrukce založené na nestejnoměrně stlačitelných zeminách v poddolovaném území apod. Tyto pásy mají většinou obdélníkový průřez.

Základové desky
Konstrukčním řešením se vlastně jedná o obrácenou stropní konstrukci, s tím že tyto základové desky jsou zespoda namáhané teplotními či jinými výkyvy zeminy. Základová konstrukce ze základových desek zpravidla zaujímá půdorysný rozsah celé stavby.

Hlubinné základy

Se používají v takových případech, kdy se skýtá základová zemina ve větší hloubce, či realizace takových základů by byly z ekonomických důvodů neefektivní.
Hlubinné základy mají přenést zatížení stavby do bloku sloupů nebo pilířů pomocí železobetonového základového překladu. Tyto studní, šachtové pilíře nebo piloty jsou zapuštěné do únosné zeminy nebo jsou o únosnou zeminu opřené. Pokud nejsou takové hlubinné základy realizovatelné z důvodu provozních či ekonomických, lze zřídit tzv. plovoucí piloty, které předávají zatížení na zeminu třením mezi zeminou a pláštěm. Povrch takových zapuštěných základů nesmí být hladký.

Piloty a pilotové rošty
Jsou ve tvaru tyče a mají kruhový průřez.
Rozdělení podle materiálu:

  • dřevěné - u provizorních staveb (materiál: borovice, modřín)
  • ocelové - používají se nosníky také se širokými konci (pro štěrkopískové zeminy)
  • železobetonové – pro použití do mokrého prostředí (monolitické i prefabrikované)

Piloty předražené
Tato technologie se používá u železobetonových monolitických pilot. Při realizaci postupujeme tak, že vyhloubíme a následně vybetonujeme otvory pro piloty pomocí beranice, betonové zátky nebo beranidla.

Piloty vrtané
Použití u zakládání na hranici souseda a ve stísněných podmínkách, kde se provádí za pomocí vrtáku nebo pomocí šnekového vrtáku s výplachem.

Šachtové pilíře
Mají tvar válce nebo hranolu o průměru větším jak 600 mm. Materiálem je železobeton zapuštěný do hloubky cca 6 m. Provádí se pomocí vrtáku nebo pomocí drapáku.

Základové studny
Materiálem je železobeton a realizují se ve tvaru válce nebo hranolu.  Základové studny jsou vhodné pro zakládání pod hladinou vody ve zvodněných zeminách.

Podělte se s ostatními
    Pridat.eu

Novinky

31. 12. 2012

Nemovitosti kupujte jen u osvědčené realitní kanceláře!
Sháníte vlastní bydlení? Uvažujete o koupi vlastního rodinného domu, menšího bytu nebo o pronájmu nemovitosti? Pak jste tu správně!

30. 11. 2012

Hledáte bydlení? Pokud ano, správně ho financujte!
Informace o prodeji, pronájmu či koupi realit, financování bydlení a následně i zařizování interiérů vašeho domu nebo bytu.

Další novinky


Bulletin Ekonomických staveb


Další články

 

Doporučujeme

Developerské projekty - Geosan Development

Reality z celé ČR

Kladkostroje

Kuchyňské linky a nábytek pro dokonalé bydlení

Po návštěvě našich stránek si představte tuto budoucnost:

Sedíte na zahradě svého vlastního domu, který jste si pořídili za plné podpory portálu STAVBA-DOMU.cz, který vám pomáhal se stavbou od samého začátku až k realizaci. Díky online stavebnímu deníku, jednoduchému dokumentování postupu stavby a dalším praktickým pomocníkům jste vždy měli přehled o průběhu stavby. Abyste docílili pohodové atmosféry, grilujete na právě pořízeném grilu z portálu Grily-grily.cz a po Vašem boku sedí Váš skvělý ideální partner, kterého jste poznali prostřednictvím internetové seznamky ELITEDATE.cz. Partner se na vás usmívá a vy přemýšlíte, jakým dárkem byste mu udělali radost. Co takhle notebook, malý a skladný netbook či ještě mobilnější tablet a nebo snad ultratenký ultrabook? Jelikož je těžké se rozhodnout, vytisknete si parametry vybraných produktů na své tiskárně, která používá software uniFLOW od společnosti CANON a šetří tak vaše peníze.